Naše projekty a aktivity.

Svými odbornými zkušenostmi pomáháme spoluvytvářet a prosazovat atraktivnější a esteticky příjemná veřejná prostranství ve vašem regionu. Nenahradíme role místních architektů, úředníků a dalších zúčastněných stran. Pomáháme vám však urychlit cestu za lepším veřejným prostranstvím ve vaší lokalitě. To vše mnohem rychleji a efektivněji, než byste dokázali jako jednotlivé subjekty. Úspěch našich aktivit závisí i na vaší pomoci.

Spolupracujeme se všemi, které zajímá podoba veřejného prostoru a usilují o jeho trvalou atraktivitu a kultivaci vizuální komunikace v něm.

Zainteresovanými kupinami jsou obce a kraje, státní správa a instituce,  zastupitelé, investoři, developeři, architekti, urbanisté, designéři a výrobci městského mobiliáře, reklamní a marketingové agentury, podnikatelé a další.

Asociace za estetiku veřejného prostoru

V letech 2020 a 2021 je naším hlavním cílem nastartovat chod Asociace a vstoupit do povědomí odborné i široké veřejnosti.

Webový portál "Vizuální smog"

Portál přehledně shrnující informace týkající se vizuálního smogu v České republice, obsahující také mapy kritických lokalit.

Magazín věnovaný estetice veřejného prostoru

Magazín věnovaný nakládání s veřejným prostorem, přinášející odbornost i inspiraci pro zvyšování atraktivity českých měst.

Konference o estetizaci veřeného prostoru

Otevíráme diskuzi o veřejném prostoru a propojujeme obory spolupodílející se na tvorbě atraktivního veřejného prostoru.

Databáze zdrojů a případových studií

Kompletace a poskytování zdrojů a důležitých informací, které souvisí s veřejným prostorem a péčí o něj.

Zásobník společných projektů

Společně s městy, institucemi, developery, investory i dobrovolníky vytváříme zásobník projektů, kterým se chceme dále věnovat.

Umění ve veřejném prostoru

Zasazujeme se o zvyšování zájmu obcí na umisťování uměleckých děl ve veřejném prostoru.