Asociace za estetiku veřejného prostoru.

Naše iniciativa spojuje a podporuje všechny, kterým není lhostejná estetická podoba a kvalita veřejného prostoru, a chtějí přispívat k jeho kultivaci a trvalému zlepšování.
O Asociaci za estetiku veřejného prostoru

Účelem spolku je přispět
k estetizaci veřejného prostoru v České republice.

Usilujeme o popularizaci a postupnou a stabilní kultivaci veřejného prostoru, který možná na první pohled působí okrajově, ale ve skutečnosti významně přispívá k atraktivitě a úspěšnosti regionu.
azevp_kruhove_okno
Náš tým

Kdo stojí za vznikem
Asociace za estetiku veřejného prostoru

Pocházíme ze tří naprosto odlišných oborů. V oblasti estetizace veřejného prostoru však máme mnoho společného.

doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D.

Výrazná osobnost nové generace českých architektů. Zakladatel ateliéru Kamil Mrva Architects, nositel mnoha ocenění. Spolupracuje s vysokými školami. Aktivně působí v akademické sféře.

Bc. Jakub Kletenský Výkonný ředitel Asociace

Manažer a spoluzakladatel technologického startupu LumiTRIX, zabývajícího se světelnou technikou a videomapingem, který se stal Inovační firmou roku.

Ing. Petr Čaník

Manažer marketingové agentury a aktivní
propagátor CSR principů a podnikatelské etiky.
Nositel ocenění v rámci České ceny za PR či
Internet Effectiveness Awards.

Usilujeme o atraktivnější prostředí, ve kterém žijeme. Protože veřejný prostor je neodmyslitelnou  součást našeho každodenního života a ovlivňuje naši spokojenost a komfort.

Náš cíl

Naším základním cílem je zasazovat se o zlepšování estetiky veřejného prostoru v České republice a zvyšovat povědomí odborné a široké veřejnosti o možnostech odpovědného nakládání s veřejným prostorem.

Naše vize

Přejeme si, aby v České republice vznikaly atraktivní veřejné prostory a díky našim aktivitám a činnostem bylo viditelné, že se v naší zemi o veřejný prostor zajímáme, pečujeme o něj a cítíme se v něm dobře.

Účel a předmět Asociace dle stanov z 1. října 2020:

Účelem spolku je v rámci své hlavní činnosti přispět k estetizaci veřejného prostoru v České republice. Předmětem činnosti spolku je:
  • vytváření, spravování, řízení a podporování projektů, které přispívají k estetizaci veřejného prostoru;
  • poskytování informací o všech aspektech tvorby veřejného prostoru odborné i široké veřejnosti;
  • osvětová činnost, vzdělávání a popularizace otázek týkajících se veřejného prostoru pořádáním seminářů, konferencí, přednášek a jiných popularizačních programů naplňujících účel spolku;
  • aktivní účast při vytváření, prosazování a přijímání právních předpisů upravujících nakládání s veřejným prostorem;
  • spolupráce se subjekty obdobného zaměření.
Kontaktujte nás.

Chceme propojovat subjekty napříč obory a nacházet synergie jejich aktivit. Máte skvělý nápad, ale sami na něj nestačíte? Kontaktujte nás.