Atraktivnější veřejný prostor v České republice.

Usilujeme o popularizaci a postupnou a stabilní kultivaci veřejného prostoru. Jsme přesvědčeni, že estetizace veřejného prostoru významně přispívá k atraktivitě a úspěšnosti regionů. 

Estetika veřejného prostoru má svou ekonomickou hodnotu.

Usilujeme o popularizaci a postupnou a stabilní kultivaci veřejného prostoru. Jsme přesvědčeni, že estetizace veřejného prostoru významně přispívá k atraktivitě a úspěšnosti regionů. 

Naše projekty

Mapový portál Vizuální smog

Portál přehledně shrnující informace týkající se vizuálního smogu v České republice, obsahující také mapy kritických lokalit.

Magazín a podcast Meziprostory

Magazín a podcast věnovaný nakládání s veřejným prostorem, přinášející odbornost i inspiraci pro zvyšování atraktivity českých měst.

Konference o estetizaci

Otevíráme diskuzi o veřejném prostoru a propojujeme obory spolupodílející se na tvorbě atraktivního veřejného prostoru.

Jak můžete přispět k větší atraktivitě a estetizaci vaší obce.

Usilujeme o popularizaci a postupnou a stabilní kultivaci veřejného prostoru. Jsme přesvědčeni, že estetizace veřejného prostoru významně přispívá k atraktivitě a úspěšnosti regionů.