Přihláška partnera

spolku Asociace za estetiku veřejného prostoru, z.s., 

se sídlem Štramberská 387/2, 742 21 Kopřivnice